fbpx

Shengsito es un arquipelago de 400 islas en China, cerca del rio Yangcy.En las fotos, tomados por Jane Qing, podemos ver abandonado pueblo de pescadores, cual la naturalesa esta empezando a tener en su poder. Estos imagenes idilicos son un elemento de comun topos cultural,

  Zdrobnienie, czyli deminutiwum, stanowi element słownictwa ekspresywnego. Odnosi się ono do obiektu mniejszego od wyrazu podstawowego np. kot → kotek bądź jest nacechowane emocjonalnie (stosunkiem pozytywnym lub pogardliwym do obiektu).Zdrobnienia tworzy się przez dodanie odpowiedniego sufiksu i mają one różne

  Kilka dni temu Fernando pisał o procesji odbywającej się przed Świętami Bożego Narodzenia w Meksyku (i wielu innych krajach Ameryki Łacińskiej), zwanej Las Posadas. Procesja upamiętnia szukanie miejsca postoju przez Marję i Józefa w Betlejem. Po jej odbyciu zgromadzeni udają się

Venus of BrassempouyPaleolithic Venus was found by archaeologists working at the Amiens-Renancourt. The amazing discovery is dated to the Early Upper Palaeolithic, from the Gravettian  period (a phase of the Aurignacian culture), so it's about 23,000 years old.This

Lunar hero seems to be forgotten in our culture. We still remember solar heros connected with sun (even in Christianity, Jesus is often compared to sun as a solar hero). As solar hero is the triumph of consciousness, lunar hero

Japanese scientists discovered 143 new geoglyphs in the Nazca desert in Peru. Huge drawings show not only forms previously known from the region, such as monkeys, snakes, animals and plants, but also new ones. Among them, the ones depicting