fbpx

Kultura wizualna to bardzo szerokie pojęcie, zarówno jeżeli ma się na myśli definicję tego terminu jak i jego praktyczne odzwierciedlenie jako zjawiska występującego w kulturze. Celem niniejszego tekstu nie jest jednak definiowanie powyższego terminu, a zwrócenie uwagi na ciekawe przypadki,